| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

program

Page history last edited by Zoryana Chernenko 5 years, 6 months ago

Національний університет

«КИЄВО – МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

      Кафедра міжнародного та європейського права 

                    Робочий тематичний план навчальної дисципліни

 

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ГЕНДЕРНИХ ПРАВ ТА ПРАВ ДІТЕЙ

Осінній триместр 2017/2018 н.р.

 

 Викладач:   Черненко Зоряна Степанівна

 

                                 

 Контактна інформація       тел. 425-60-73

e-mail: chernenko@ukma.edu.ua

                                                              

Обсяг викладання годин –  81

з них:        

                 - аудиторних –  30                                         

                 - консультаційних – 2

                 - самостійних – 55   

Триместр викладання – 5

Форма контролю – залік

Кредитів за курс – 3

 

 

 

1. Анотація

 Курс охоплює питання як міжнародного законодавчого врегулювання прав жінок та дітей, так і механізмів їх захисту, практики міжнародних судів. Розглядаються передбачені міжнародними правовими документами права дітей, а також праці вчених щодо тлумачення цих прав, інструменти захисту та міжнародні інституції які працюють в сфері захисту прав дитини. Окремо розглядаються права жінок передбачені міжнародним законодавством з акцентом на більш наголошувані міжнародною спільнотою, такі як торгівля жінками, насильство проти жінок. Звертається також увага на принцип недискримінації в міжнародному законодавстві як фундаментальна засада. Порівнюється як міжнародне, так і регіональне європейське законодавство

 

 

2. Матеріали до курсу

 • Фулей Т.І. Основи ґендерної рівності: навчально-методичний посібник для суддів/ Т.І. Фулей. – К.: Тютюкін, 2010. – 240 с.
 • Основи теорії гендеру: Навчальний посібник. - К.: «К.І.С.», 2004. – 536 с.
 • Мельник Т. М. Творення суспільства ґендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності. Друге доповнене видання. – К.: Стилос, 2010. – 440 с.
 • Мельник Т.М. Міжнародний досвід гендерних перетворень. – К.: Логос, 2004. – 320 с. 
 • Ван Бюрен, Джеральдіна. Міжнародне право в галузі прав дитини/ Дж. Ван Бюрен: пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред. М.О. Баймуратов. – О.: АО Бахва, 2006. – 524 с.
 • Економічні , соціальні й культурні права/ Під ред. А. Ейде, К. Краузе, А Розаса; Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред.. Г.І. Чанишева. – О.: АО Бахва, 2006. – 728 с.

 

 3. Навчальна програма і завдання

Тема 1. Гендерні права: передумови та основні визначення

Тема 2. Міжнародні правові акти щодо гендерних прав

Тема 3. Гендерні права та право на працю, освіту, репродуктивні права та доступ до влади

Тема 4. Гендерні права: сексуальна експлуатація, насильство, біженці

Тема 5. Міжнародні документи та організації захисту прав дітей

Тема 6. Окремі питання реалізації прав дітей

Тема 7. Насилля щодо дітей. Права дітей та ювенальна юстиція. Діти вулиці. Діти солдати

 

4. Письмові роботи та залік

Письмові роботи (есе) повинні відповідати наступним вимогам – звичайний шрифт 12 Times New Roman, 1 інтервал, поля не більше 2 см. Плагіат (копіювання матеріалу – без посилання на автора) забороняється. В разі виявлення плагіату – за роботу автоматично виставляється нуль – та інформується завідуючий кафедрою. Есе – це робота, яка має на меті висвітлити думки, роздуми та позицію студента щодо визначеного питання. Есе не є рефератом чи публіцистичною статтею.

 

 

5. Зміст курсу

 

Тема 1. Гендерні права: передумови та основні визначення (лекція 2 год)

1.1. Історія прав жінок. Діяльність жіночих організацій в світі

1.2. Поняття гендерних прав

1.3. Міжнародні, регіональні та національні організації за гендерні права

1.4. Права чоловіків в світлі захисту гендерних прав

Читати до занять

 •  Фулей Т.І. Основи ґендерної рівності: навчально-методичний посібник для суддів/ Т.І. Фулей. – К.: Тютюкін, 2010. – 240 с.
 • Мельник Т. М. Творення суспільства ґендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності. Друге доповнене видання. – К.: Стилос, 2010. – 440 с.

Додатково

 •  Основи теорії гендеру: Навчальний посібник. - К.: «К.І.С.», 2004. – 536 с.

 

Тема 2. Міжнародні правові акти щодо гендерних прав (лекція 2 год)

2.1. Міжнародні правові акти щодо прав жінок

2.2. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінацій щодо жінок

2.3. Міжнародні правові акти Європейського Союзу щодо гендерних прав

2.4 Досвід європейських країн в законодавчому врегулюванні рівних можливостей

2.5. Досвід України в законодавчому врегулюванні рівних можливостей

 

Читати до заняття

 •  Мельник Т. М. Творення суспільства ґендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності. Друге доповнене видання. – К.: Стилос, 2010. – 440 с.

Додатково

 •  Мельник Т.М. Міжнародний досвід гендерних перетворень. – К.: Логос, 2004. – 320 с. 

 

Семінар № 1. Реалізація гендерних прав в світі

Підготувати відповіді на запитання:

 • Які права є предметом роботи жіночих організацій в США, Бразилії, Південній Африці, Саудівській Аравії та Україні? Які гендерні права є предметом діяльності таких організацій в Швеції?
 • Поняття гендеру. В чому полягає відмінність між статтю та гендером?
 • Права жінок та гендерні права: еволюційний розвиток?
 • Вимоги до нормативних актів та гендерно-правова експертиза: український та зарубіжний досвід.

Кожен студент повинен підготувати доповідь загалом на одну сторінку щодо досвіду окремої країни - 1. щодо законодавчої регулювання гендерної рівності та 2.діяльності громадських організацій з питань захисту гендерних прав.

 

Читати до заняття

 •  Мельник Т. М. Творення суспільства ґендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності. Друге доповнене видання. – К.: Стилос, 2010. – 440 с.
 • Мельник Т.М. Міжнародний досвід гендерних перетворень. – К.: Логос, 2004. – 320 с. 

 

Додатково

Meredith Render, The Man, theState and You: the Role of the State in Regulating Gender  Hierarchies, // Journal of Gender, Social Policy & the Law, http://www.wcl.american.edu/journal/genderlaw/14/render1.pdf?rd=1

 

Тема 3. Гендерні права та право на працю, освіту, репродуктивні права та доступ до влади (лекція 2 год)

3.1. Право на працю та реалізація гендерних прав. Дискримінація при наймі на роботу. Рівна оплата. Сексуальні домагання.

3.2. Право на освіту та гендерні права

3.3. Репродуктивні права та гендерні права. Право на батьківство.

3.4. Гендерні права та доступ до влади

 

Читати до заняття

 •  Мельник Т. М. Творення суспільства ґендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності. Друге доповнене видання. – К.: Стилос, 2010. – 440 с.
 • Економічні , соціальні й культурні права/ Під ред. А. Ейде, К. Краузе, А Розаса; Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред.. Г.І. Чанишева. – О.: АО Бахва, 2006. – 728 с.

Додатково

 •  Мельник Т.М. Міжнародний досвід гендерних перетворень. – К.: Логос, 2004. – 320 с. 

 

Семінар № 2 Окремі питання реалізації гендерних прав (2 год)

Підготувати відповіді на запитання:

 • Як міжнародними організаціями розуміється поняття сексуальні домагання?
 • Позитивна дискримінація при реалізації права на працю
 • Релігія та право на освіту.
 • Справи щодо репродуктивних прав ЄСПЛ

 

Кожен студент повинен підготувати доповідь на одну сторінку щодо досвіду окремої європейської країни щодо реалізації права рівного доступу до репродуктивних технологій.

 

Читати до заняття

 •  Економічні , соціальні й культурні права/ Під ред. А. Ейде, К. Краузе, А Розаса; Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред.. Г.І. Чанишева. – О.: АО Бахва, 2006. – 728 с.

Додатково

 •  Мельник Т.М. Міжнародний досвід гендерних перетворень. – К.: Логос, 2004. – 320 с. 

 

 

Тема 4. Гендерні права: сексуальна експлуатація, насильство, біженці (лекція 2 год)

4.1. Реалізація гендерних прав та сексуальна експлуатація. Проституція

4.2. Гендерні права та різні види насильства        

4.3. Гендерні права біженців

4.4. Правове регулювання усунення дискримінації ЛГБТ

 

Читати до заняття

Andreea Vesa, International and Regional Standards for Protecting Victims of Domestic Violence, // Journal of Gender, Social Policy & the Law, http://www.wcl.american.edu/journal/genderlaw/12/vesa.pdf?rd=1

 

Додатково

Caroline Forell, Gender Equality, Social Values and Provocation Law in the United States, Canada and Australia, // Journal of Gender, Social Policy & the Law, http://www.wcl.american.edu/journal/genderlaw/14/forell1.pdf?rd=1

Toni Lester,  Adam and Steve vs. Adam and Eve: Will the New Supreme Court Grant Gays the Right to Marry?, // Journal of Gender, Social Policy & the Law, http://www.wcl.american.edu/journal/genderlaw/14/lester2.pdf?rd=1

 

Video

Blood donor discrimination?

 

 

Семінар № 3 Гендерні права: сексуальна експлуатація, насильство, біженці (2 год)

 • Легалізація та криміналізація проституції відповідно до міжнародно-правових документів
 • Як гендерні права біженців захищаються міжнародними організаціями?
 • Торгівля жінками та міжнародно-правове регулювання
 • Справи Європейського суду справедливості щодо права транссексуалів на працю та інших видів дискримінацій.

Кожен студент повинен підготувати доповідь на одну сторінку щодо досвіду окремої азіатської країни щодо попередження домашнього насильства (економічного, сексуального, психологічного тощо)

 

Читати до заняття

1. Case c-13/94 -  P v S and Cornwall County Council

2. Case c-117/01  - K.B. v National Health Service Pensions Agency and Secretary of State for Health

 

Додатково

 

 

Тема 5. Міжнародні документи та організації захисту прав дітей (лекція 2 год)

5.1. Історія становлення прав дитини

5.2. Конвенція про права дитини – історія, зміст , механізми реалізації.

5.3. Міжнародно-правові договори, рекомендації

5.4. Організації та установи, посадові особи метою діяльності яких є захист прав дитини

 

Читати до заняття

 •  Ван Бюрен, Джеральдіна. Міжнародне право в галузі прав дитини/ Дж. Ван Бюрен: пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред. М.О. Баймуратов. – О.: АО Бахва, 2006. – 524 с.

 

Додатково

 •  Економічні , соціальні й культурні права/ Під ред. А. Ейде, К. Краузе, А Розаса; Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред.. Г.І. Чанишева. – О.: АО Бахва, 2006. – 728 с.

 

Семінарське заняття 4. 

Тема. Забезпечення гендерної рівності та доступ до влади

Контрольні запитання:

 1. В чому полягає право доступу до влади?
 2. Прослідкуйте розвиток права доступу до влади
 3. Які існують підходи щодо забезпечення доступу до влади?
 4. В яких країнах існує гендерне квотування?
 5. Яка правова оцінка гендерного квотування?

 

Завдання:

Підготуйте есе на тему «Правові шляхи забезпечення доступу до влади на рівні корпорацій та державних органів».

 

Література для самостійного опрацювання:

Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/58/501)] 58/142. Women and political participation

 

Семінар № 5 Міжнародно-правовий захист дітей (2 год)

Підготувати відповіді на запитання:

1. Які права дитини є предметом роботи міжнародних організацій в США, Африці, Саудівській Аравії, Україні? Які права дітей охороняються в Англії?

2. Поняття дитини в міжнародному праві. Часові межі дитинства.

3. Чотири групи прав дитини. Принцип поділу на групи.

 

Кожен студент повинен підготувати доповідь на одну сторінку щодо досвіду окремої

країни (не країн ЄС) щодо діяльності національних органів щодо захисту прав дитини (в т. ч. омбудсменів)

 

Читати до заняття

 •  Ван Бюрен, Джеральдіна. Міжнародне право в галузі прав дитини/ Дж. Ван Бюрен: пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред. М.О. Баймуратов. – О.: АО Бахва, 2006. – 524 с.

 

Додатково

 •  Економічні , соціальні й культурні права/ Під ред. А. Ейде, К. Краузе, А Розаса; Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред.. Г.І. Чанишева. – О.: АО Бахва, 2006. – 728 с.

 

 

 Тема 6. Окремі питання релізації прав дітей (лекція 2 год).

6.1. Право дітей на працю

6.2. Право дітей на освіту

6.3. Право дітей на охорону здоров`я

6.4. Діти позбавленні батьківського піклування та право на сім`ю.

6.5. Діти біженці

 

Читати до заняття

 •  Ван Бюрен, Джеральдіна. Міжнародне право в галузі прав дитини/ Дж. Ван Бюрен: пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред. М.О. Баймуратов. – О.: АО Бахва, 2006. – 524 с.

 

Додатково

 •  Економічні , соціальні й культурні права/ Під ред. А. Ейде, К. Краузе, А Розаса; Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред.. Г.І. Чанишева. – О.: АО Бахва, 2006. – 728 с.

 

Семінар № 6 Окремі питання реалізації прав дітей (2 год.)

 • Підготувати відповіді на запитання:
 • Поняття сім`ї в міжнародному праві. Права членів сім`ї. Захист прав дітей.
 • Захист від економічної експлуатації.
 • Фізичне покарання в школі - міжнародно-правовий підхід
 • Механізми реалізації прав дитини біженців. Легальні межі обмеження

 

Підготуйте доповідь (1 сторінка) щодо шляхів попередження порушення прав дітей як  внутрішньо переміщених та біженців

 

Читати до заняття

 •  Ван Бюрен, Джеральдіна. Міжнародне право в галузі прав дитини/ Дж. Ван Бюрен: пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред. М.О. Баймуратов. – О.: АО Бахва, 2006. – 524 с.

 

Додатково

 •  Економічні , соціальні й культурні права/ Під ред. А. Ейде, К. Краузе, А Розаса; Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред.. Г.І. Чанишева. – О.: АО Бахва, 2006. – 728 с.

 

 

 Тема 7. Насилля щодо дітей. Права дітей та ювенальна юстиція. Діти вулиці. Діти солдати (лекція 2 год).

7.1. Насилля щодо дітей – домашнє, сексуальне

7.2.Дитяча порнографія. Сексуальна експлуатація

7.3. Ювенальна юстиція і діяльність виправних закладів та в’язниць.

7.4. Діти вулиці та захист їх прав

7.5. Участь дітей у збройних конфліктах

 

Читати до заняття

 •  Ван Бюрен, Джеральдіна. Міжнародне право в галузі прав дитини/ Дж. Ван Бюрен: пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред. М.О. Баймуратов. – О.: АО Бахва, 2006. – 524 с.

 

Додатково

 •  Економічні , соціальні й культурні права/ Під ред. А. Ейде, К. Краузе, А Розаса; Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред.. Г.І. Чанишева. – О.: АО Бахва, 2006. – 728 с.

 

 Семінар № 7 Вразливі групи дітей та їх захист (2 год.)

Підготувати відповіді на запитання:

 1. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх згідно міжнародного права.
 2. Які міжнародно-правові гарантії реалізації прав дитини  під час збройних конфліктів?
 3. Яке правове становище дітей-солдат?
 4. Як розуміти поняття «діти вулиці»?
 5. Які особливі права мають «діти вулиці»?
 6. Яке міжнародно-правове регулювання доступу дітей до мережі Інтернет?

Підготуйте доповідь (1 сторінка) щодо можливих шляхів захисту прав дитини у зв’язку з військовими та збройними конфліктами

 

Читати до заняття

 •  Ван Бюрен, Джеральдіна. Міжнародне право в галузі прав дитини/ Дж. Ван Бюрен: пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред. М.О. Баймуратов. – О.: АО Бахва, 2006. – 524 с.

 

Додатково

 •  Економічні , соціальні й культурні права/ Під ред. А. Ейде, К. Краузе, А Розаса; Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред.. Г.І. Чанишева. – О.: АО Бахва, 2006. – 728 с.

 

Семінарське заняття 8. 

Тема. Свобода віросповідання та права дитини

Контрольні запитання:

 1. Яке міжнародно-правове регулювання питання свободи віросповідання в сімї?
 2. Як свобода віросповідання може впливати на реалізацію права дитини на освіту?
 3. Як свобода віросповідання може впливати на реалізацію права дитини на здоров’я?
 4. На яких підставах держава може обмежити свободу віросповідання з метою захисту прав дитини?
 5. Коли дитина сама може впливати на реалізацію свого права на свободу віросповідання?

 

 

Завдання:

Підготуйтесь до дебатів «Співвідношення впливу держави, релігії та сімейних традицій в житті дитини» (письмова робота аргументи за кожну позицію, не менше 5)

 

Література для самостійного опрацювання:

 1. Ван Бюрен, Джеральдіна. Міжнародне право в галузі прав дитини/ Дж. Ван Бюрен: пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред. М.О. Баймуратов. – О.: АО Бахва, 2006. – 524 с. 
 2. Економічні , соціальні й культурні права/ Під ред. А. Ейде, К. Краузе, А Розаса; Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського; Наук. ред.. Г.І. Чанишева. – О.: АО Бахва, 2006. – 728 с.  

 

6. Завдання до заліку

 

1.       Mennesson and Others v. France,  Labassee v. France ,  2014

2.       S.L. and J.L. v. Croatia

3.       Dogru v. France and Kervanci v. France , 2008

4.       Folgero and others v Norway 2007

5.       García Mateos v. Spain ,  2013

6.       M.G. v. Turkey

7.       Emel Boyraz v. Turkey ,  2014

8.       Van Raalte v. the Netherlands ,  1997

 

Optional
1.       Christine Goodwin v. The United Kingdom 

2.       Grant v. The United Kingdom 2006

3.       X and Others v. Austria 2013

 

 

 

 

7. Умови визначення навчального рейтингу

 

Разом

100

Семінари

30

Есе (2)

20+20=40

Залік

30

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.